412 – Barn Soffa

Storlek mm:  480/550/260
M3: 0,04
Vikt: 6,0
Styck/förpackning: 1
Styck/pall: 42
Pallar/lastbil: 33

413 – Barn gungstol

Storlek mm:  550/290/400
M3: 0,04
Vikt: 5,0
Styck/förpackning: 1
Styck/pall: 44
Pallar/lastbil: 33

415 – Barn bord

Storlek mm:  450/480/520411
M3: 0,03
Vikt: 6,0
Styck/förpackning: 1
Styck/pall: 42
Pallar/lastbil: 33

416 – Barn Skrivbord

Storlek mm: 450/480/390416
M3: 0,03
Vikt: 6,0
Styck/förpackning: 1
Styck/pall: 42
Pallar/lastbil: 33

417 – Barn skrivbord

Storlek mm: 260/200/260416
M3: 0,01
Vikt: 3,0
Styck/förpackning: packas i den stationära tekniken. 416

421 – Barnskrinda

Storlek mm:  1000/450/350421
M3:  0,016
Vikt:  10,0
Styck/förpackning: 1
Styck/pall:  8
Pallar/lastbil: 66

422 – Lådbil monterbar

 Storlek mm:  550/650/1150422
M3: 0,09
Vikt:
Styck/förpackning: 1
Styck/pall: 12
Pallar/lastbil: 66

431 – Låda liten

Storlek mm:  560/300/300432
M3: 0,02
Vikt: 5,0
Styck/förpackning: 1
Styck/pall: 50
Pallar/lastbil: 66

432 – Låda mellan

Storlek mm:  760/390/390432
M3: 0,03
Vikt: 6,0
Styck/förpackning: 1
Styck/pall: 33
Pallar/lastbil: 66

433 – Låda stor

Storlek mm: 880/450/450432
M3: 0,04
Vikt: 7,0
Styck/förpackning:1
Styck/pall: 33
Pallar/lastbil: 66

520 – Golfklubba med markering för slaghål

Storlek mm: 550/100/40520
M3: 0,0022
Vikt: 2,0
Styck/förpackning: 1 styck, 10 i kartong
Styck/pall: 400
Pallar/lastbil: 66

 

530 – Sjömans spelet

Storlek mm: 450/100/100Sjöman530
M3: 0,0045
Vikt: 2,0
Styck/förpackning: 1 styck, 10 i kartong
Styck/pall: 200
Pallar/lastbil: 66

535 – Sked 2 stycken, för äggtävling, (utan ägg)

Storlek mm: 150/45/15535
M3: 0,0001
Vikt: 0,2
Styck/förpackning: 2 i påse, 20 i kartong

540 – Gunga

Storlek mm: 440/140/28 snöre ej inräknad540
M3: 0,035
Vikt: 2,0
Styck/förpackning: 1 styck, 10 i kartong
Styck/pall: 400
Pallar/lastbil: 66

541 – Tarzangunga

Storlek mm: 380/380/48 snöre ej inräknad541
M3: 0,01
Vikt: 3,0
Styck/förpackning: 1
Styck/pall: 120
Pallar/lastbil: 66