Om företaget

NAP KONSULT OÜ heter vårt företag. Företaget i sig själv består av  Träproduktion, med inriktning på Trädgård och Fritid, en förpackningsanläggning av kol och briketter samt logistik och transport för den Skandinaviska marknad främst. Huvudkontor och Logistikavdelningarnaär belägna i Tallinn medans övrig verksamhet är beläget c:a 100 km från Tallinn i närheten av samhället Haapsalu.

Företagets ägare har bedrivit verksamhet i landet sedan självständigheten även om ursprunget är Sverige.

Under tiden verksamhet pågått har förändringar och episoder inträffat positiva som negativa som vi andvänt fõr vår vidare utveckling. Verksamheten bedrivs i egna fabriker och har under åren utökats efter behov.

Vår största marknad är Skandinavien med Sverige i första hand men även andra länder i Europa såsom Tyskland, Holland samt England.

Vår målsättning är att utnyttja vår förmåga att effektivt, tillförlitligt och miljövänligt produktionsutveckla, producera, förpacka och distribuera våra produkter till våra kunder.

Vi eftersträvar att ha en modern och effektiv produktionsutrustning samt personal med rätt kompetens för att uppnå hög effektivitet och rätt kvalitet. Förpacknings- materialen består av polyeten eller papper, som kan förbrännas utan giftiga gaser.

Vid alla beslut, (så långt det är möjligt), tas miljöhänsyn
Vi vill, liksom alla andra, leva på en grön och frisk jord!